Jak wygląda matura z informatyki?

Matura z informatyki - jak wygląda?

Co roku dla kolejnych maturzystów, przygotowania do egzaminu są ważnym przeżyciem. Zazwyczaj zaczynają się one od wyboru przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, poprzez pierwsze powtórki i wypełnianie deklaracji, aż po przychodzące w maju egzaminy. Termin matury z informatyki 2021 to 19 maja, a więc pod koniec całej sesji egzaminacyjnej. Jaka jest data matury z informatyki w 2022 roku? Oficjalny termin, podany przez CKE w sierpniu 2021 roku to 20 maja 2022.

Jak wygląda matura z informatyki?

Matura Informatyka - czas trwania

Matura z informatyki zdawana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Może przystąpić do niej każdy absolwent, niezależnie od przedmiotów, których uczył się w tym zakresie. Egzamin maturalny z informatyki, odbywający się w formule od 2015 roku przeprowadzany jest w 2 częściach. Ile trwa? W sumie obie z części zajmą Ci maksymalnie 210 minut.

Matura Informatyka część teoretyczna:

  • 60 minut - zestaw zadań do rozwiązania bez użycia komputera.

Matura Informatyka część praktyczna:

  • część 2 - 150 minut - zestaw zadań do rozwiązania przy użyciu komputera.

Matura Informatyka - zadania

Arkusze egzaminacyjne do każdej części egzaminu z informatyki zawierają około 4 zadań. W czasie trwania części teoretycznej egzaminu z informatyki zdający może korzystać z kalkulatora, więc upewnij się, że Twoja szkoła zapewni Ci taki na czas trwania matury. Podczas części praktycznej matury z informatyki natomiast, praca nad rozwiązaniem zadań odbywa się na autonomicznym stanowisku komputerowym. W czasie jej pisania można korzystać wyłącznie z programów i danych zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Matura Informatyka - arkusze zadań

Zadania w arkuszu maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie w szczególności:

  • znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania z sieci komputerowych,
  • umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, korzystania z różnych źródeł oraz znajomości sposobów zdobywania informacji,
  • znajomości i umiejętności komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • umiejętności opracowywania informacji za pomocą komputera, w tym rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów,
  • umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowania podejścia algorytmicznego,
  • znajomości i umiejętności stosowania podstawowych algorytmów.

Przykładowe arkusze maturalne z informatyki z poprzednich lat, możesz zobaczyć a zakładce “arkusze”.

Zgarnij „darmowe” punkty na maturze

W ramach dodatkowego wsparcia w procesie nauki, przygotowaliśmy dla Ciebie książkę „MATURA INFORMATYKA - TEORIA”.

Materiały zostały stworzone z myślą o zróżnicowanych stylach nauki – zarówno w formie czytanej, jak i słuchanej – aby ułatwić przyswajanie wiedzy i zwiększyć efektywność Twojej nauki.

ksiazka-matura-informatyka-teoria

Jak oceniane są zadania na maturze z informatyki?

Zadania wykonane podczas matury z informatyki, oceniane są tak, jak te w przypadku innych przedmiotów, czyli według specjalnie sprecyzowanego klucza odpowiedzi, jednolitego dla całego kraju. Jak dokładnie opisuje proces sprawdzania zadań Centralna Komisja Egzaminacyjna?

“Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na poprawność merytoryczną rozwiązań, kompletność i dokładność prezentacji rozwiązań zadań, tworzonych dokumentów, zachowanie odpowiednich zasad w zapisie programów i algorytmów. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze i rozwiązania, nawet poprawne, niemające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.

Za rozwiązanie zadania, którego celem jest ułożenie i napisanie algorytmu, zdający otrzymuje pełną liczbę punktów tylko za poprawny i działający algorytm. W przypadku usterek np. niepoprawnej konstrukcji pętli, pominięcia niektórych elementów w zliczaniu błędów w przeszukiwaniu tablicy, indeksowaniu – przyznawana jest tylko część punktów (za poprawnie zapisane czynności wynikające z treści zadania).

W zadaniach praktycznych, w drugiej części matury z informatyki, oceniane są rzeczywiste efekty i osiągnięte rezultaty pracy zdającego, np. wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, wyniki symulacji, odpowiedzi uzyskane za pomocą kwerend, wyniki uzyskane za pomocą programu napisanego przez zdającego. Dane do zadań programistycznych mogą być tak dobrane, że uzyskanie wyników dla danych dużych rozmiarów będzie wymagać zastosowania w napisanym programie algorytmu o jak najmniejszej złożoności.

Zdający w drugiej części egzaminu, jako rozwiązanie zadania, powinien przekazać do oceny pliki zawierające komputerową realizację rozwiązania/obliczeń oraz pliki (najczęściej tekstowe) zawierające odpowiedzi do zadania/zadań.

Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w kryteriach oceniania, przyznawana jest pełna liczba punktów.

Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (prawidłowe i błędne), to egzaminator nie wybiera prawidłowego rozwiązania i nie przyznaje punktów”.

Czy da się nie zdać matury z informatyki? Skąd dowiem się o wynikach?

Wyniki z egzaminu maturalnego z informatyki, tak samo, jak te, uzyskane z innych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki części pisemnej matury z informatyki są wyrażane w procentach i na skali centylowej, czyli tej, pokazującej Twój wynik na przestrzeni wszystkich wyników uzyskanych przez osoby piszące w tym samym terminie.

Uzykane przez Ciebie wyniki z matury z informatyki, będziesz mieć możliwości sprawdzić, na stronie swojej lokalnej Komisji Egzaminacyjnej, za pomocą otrzymanych w szkole danych logowania. Ogłoszenie wyników matury 2022 nastąpi 5 lipca 2022 roku.

Nie wiesz jak przygotować się do matury z informatyki ? Dołącz do największej społeczności maturzystów i już dzisiaj rozpocznij naukę!