Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?

Od dłuższego czasu wiemy, że w 2023 nastąpiła reforma w kształcie dotychczasowych egzaminów maturalnych. Zmianie uległ arkusz z takich przedmiotów jak język polski, biologia, czy historia, ale też te dotyczące informatyki.CKE opublikowało tzw. arkusze pokazowe, czyli przykładowe, przedstawiające kształt matury z informatyki po zmianach. Wszystkie opublikowane materiały możesz zobaczyć na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub pod tym linkiem.

Matura z informatyki 2024 - jak wygląda?

Przede wszystkim, matura z informatyki od 2024 roku będzie przeprowadzana w ramach jednego egzaminu, a tym samym — jednego arkusza. Jako osoba bez niepełnosprawności i specjalnych trudności w uczeniu się, na rozwiązanie zadań będziesz mieć 210 minut. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50. Przez cały czas trwania egzaminu, do Twojej dyspozycji, będzie dostępny komputer.

Nie zmienia się jednak poziom, na którym jest zdawana. Tak jak i w kilku poprzednich latach, informatyka jest na maturze przedmiotem dodatkowym i można ją zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Arkusz maturalny z informatyki 2024

W arkuszu matury 2023 oraz w arkuszu pokazowym, opublikowanym w marcu 2022, znalazło się 7 zadań. Wśród nich zarówno zamknięte, otwarte, jak i praktyczne. W zależności od rodzaju zadania, odpowiedź należy zapisać w odpowiedniej formie, tj. na arkuszu papierowym lub jako plik komputerowy. W przypadku tych drugich pamiętaj, aby poszczególne rozwiązania nazywać zgodne z wytycznymi podanymi w arkuszu maturalnym z informatyki.

Jak wskazuje informator opublikowany przez CKE, około 60% punktów można uzyskać za rozwiązanie zadań dotyczących analizy algorytmów. Dodatkowo prawie 90% wszystkich zadań, będzie zadaniami otwartymi. Do tej grupy zaliczamy te, które wymagają uzupełnienia luki lub udzielenia własnej krótkiej, lub rozszerzonej odpowiedzi.

Za poszczególne z nich, będziesz mieć możliwość otrzymania konkretnej liczby punktów, określonej według Informatora o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2022/2023:

 • Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką

W zależności od maksymalnej liczby punktów przypisanej do zadania: 1 pkt – odpowiedź poprawna, 0 pkt – odpowiedź niepełna albo odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi,

lub

2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna, 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna, 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

 • Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Ten rodzaj daje możliwość otrzymania od 0 do 3 punktów, w zależności od poprawności odpowiedzi. Szczegółowe zasady oceniania według tej skali będą ustalane odrębnie dla każdego z zadań. Udzielona odpowiedź musi być przede wszystkim poprawna merytorycznie.

 • Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Za rozwiązanie zadań z tej grupy, będzie można otrzymać od 0 do 5 punktów. Podobnie jak w przypadku opisanych wyżej zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, szczegółowe zasady będą opracowywanie odrębnie dla każdego z zadań.

 • Zadania praktyczne wymagające użycia komputera

Zadania należące do ostatniego z wymienionych rodzajów, dają możliwość uzyskania od 0 do aż 10 punktów. Przy ocenie będą brane pod uwagę czynniki takie jak otrzymane wyniki, rezultaty napisanych programów, a także zgodność sposobu zapisania pliku z wytycznymi wskazanymi w arkuszu.

Jeżeli chcesz przećwiczyć rozwiązywanie zadań do matury z informatyki 2024, przykładowe z nich znajdziesz w informatorze od strony nr 9.

Zgarnij „darmowe” punkty na maturze

W ramach dodatkowego wsparcia w procesie nauki, przygotowaliśmy dla Ciebie książkę „MATURA INFORMATYKA - TEORIA”.

Materiały zostały stworzone z myślą o zróżnicowanych stylach nauki – zarówno w formie czytanej, jak i słuchanej – aby ułatwić przyswajanie wiedzy i zwiększyć efektywność Twojej nauki.

ksiazka-matura-informatyka-teoria

Matura informatyka zadania 2024

W arkuszu maturalnym z informatyki, który będzie obowiązywać od 2024, znajdziemy charakterystyczne zadania, które możemy podzielić na grupy. Pierwsze, co można zauważyć, przeglądając zadania to oznaczenia znajdujące się przy ich numerach. W związku z tym, że od 2024 roku matura z informatyki jest przeprowadzana przy pomocy jednego arkusza zadań, te, które nie wymagają użycia komputera oznaczono symbolem “kartki”. Takie przykładowe zadanie możesz zobaczyć na screenie poniżej.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?

Przejdźmy do omówienia konkretnych zadań, na podstawie arkusza pokazowego.

 • Zadanie 1

Dotyczy programowania i jest bardzo zbliżone do tych, znanych z dotychczasowych arkuszy praktycznych (obowiązujących do matury z informatyki 2022). Tutaj CKE kreatywnie podeszła do polecenia, jednak tak jak w poprzednich latach, mamy typowe zadanie algorytmiczne. Zadanie składa się z 3 podpunktów.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?
 • Zadanie 2

Jest ono związane z analizą algorytmu. Tego typu zadanie również możecie już kojarzyć. W poprzednich latach podobne zawierało się w części teoretycznej matury z informatyki.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?
 • Zadanie 3

Jest połączeniem zadania z analizą algorytmu z części teoretycznej z zadaniem dotyczącym programowania, znanym z części praktycznej.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?

 • Zadanie 4 i 5

Typowe zadanie dla arkuszy z poprzednich lat. Dotyczy teorii i do tej pory znajdowało się w części pierwszej egzaminu.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?
 • Zadanie 6

Zadania 6.1-6.5 to typowe zadania z arkuszy kalkulacyjnych z dotychczasowej części praktycznej.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?

 • Zadanie 7

To odpowiedniki zadania z częsci praktycznej, które dotyczy baz danych.

Jak będzie wyglądać matura z informatyki 2024?

Matura z informatyki 2022 i 2023 - różnice

Czym w takim razie różnią się arkusze 2022 i 2023(poprzedni) maturalne z informatyki wg podstawy 2022 i 2023? Porównując oba z nich, można dostrzec tak naprawdę nieliczne różnice. Przede wszystkim zmiany polegają na zmianie formuły, czyli wykorzystanie jednego, zamiast 2 arkuszy oraz przeprowadzeniu matury w ramach jednej części (w poprzednich latach informatyka była przeprowadzana w ramach 2 egzaminów, tego samego dnia). Zmiana formuły nie wpływa jednak na czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań - wciąż jest to 210 minut.

To teraz odpowiedź na pytanie, które dostają od Was najczęściej. Czy zmienił się zakres wiedzy, którą trzeba posiadać? Odpowiadam: nie, nie zmienił się. Zagadnienia, których należy się nauczyć, pozostają wciąż takie same. Myślę, że uspokoję tym część maturzystów, którzy już zaczęli się uczyć do matury z informatyki 2025, 2026 itd. Dodatkiem, na który zwróciłem szczególną uwagę jest samodzielne pisanie prostych zapytań SELECT z języka baz danych SQL.

Kurs Matura Informatyka

Jeżeli czytają mnie teraz moi uczniowie z Kursu Matura Informatyka, potwierdzam, że w przypadku materiałów w kursie kolejny rok trafiamy w punkt. Przez jego większą część skupiliśmy się na programowaniu i algorytmach, które mają z roku na rok coraz większe znaczenie na maturze. Dodatkowo, mogę Was zapewnić, że dodamy dodatkowy krótki moduł związany z dokładnym przedstawieniem potrzebnych zagadnień i zadań z języka SQL.

Jeśli dopiero szukasz kursu, który pomoże Ci w przygotowaniu do matury 2024 lub 2024 - jesteś w świetnym miejscu! Więcej informacji o Kursie Matura Informatyka znajdziesz na stronie internetowej kursmaturainformatyka.pl lub opowiemy Ci, jeśli skontaktujesz się z nami przez mateusz.oracz@kursmaturainformatyka.pl lub telefon +48 796 324 435.

Możesz także dołączyć do naszej społeczności:

 • Grupa Facebook

---------------------------------------------------

Użyte w artykule screeny i informacje, pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.